Danh sách phường xã Ninh Bình (update 2021)

Tính đến hiện tại Ninh Bình có 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 143 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Ninh Bình

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Ninh Bình

Thành phố Ninh Bình có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 11 phường, 3 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Ninh Bình: Phường Bích Đào, phường Đông Thành, phường Nam Bình, phường Nam Thành, phường Ninh Khánh, phường Ninh Phong, phường Ninh Sơn, phường Phúc Thành, phường Tân Thành, phường Thanh Bình, phường Vân Giang, xã Ninh Nhất, xã Ninh Phúc, xã Ninh Tiến.

DS các phường, xã của thành phố Tam Điệp

Thành phố Tam Điệp có 9 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 6 phường, 3 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Tam Điệp: Phường Bắc Sơn, phường Nam Sơn, phường Tân Bình, phường Tây Sơn, phường Trung Sơn, phường Yên Bình, xã Đông Sơn, xã Quang Sơn, xã Yên Sơn.

DS các thị trấn, xã của huyện Gia Viễn

Huyện Gia Viễn có 21 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 20 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Gia Viễn: Thị trấn Me (huyện lỵ), xã Gia Hòa, xã Gia Hưng, xã Gia Lạc, xã Gia Lập, xã Gia Minh, xã Gia Phong, xã Gia Phú, xã Gia Phương, xã Gia Sinh, xã Gia Tân, xã Gia Thắng, xã Gia Thanh, xã Gia Thịnh, xã Gia Tiến, xã Gia Trấn, xã Gia Trung, xã Gia Vân, xã Gia Vượng, xã Gia Xuân, xã Liên Sơn.

DS các thị trấn, xã của huyện Hoa Lư

Huyện Hoa Lư có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 10 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Hoa Lư: Thị trấn Thiên Tôn (huyện lỵ), xã Ninh An, xã Ninh Giang, xã Ninh Hải, xã Ninh Hòa, xã Ninh Khang, xã Ninh Mỹ, xã Ninh Thắng, xã Ninh Vân, xã Ninh Xuân, xã Trường Yên.

DS các thị trấn, xã của huyện Kim Sơn

Huyện Kim Sơn có 25 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 23 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Kim Sơn: Thị trấn Phát Diệm (huyện lỵ), thị trấn Bình Minh, xã Ân Hòa, xã Chất Bình, xã Cồn Thoi, xã Định Hóa, xã Đồng Hướng, xã Hồi Ninh, xã Hùng Tiến, xã Kim Chính, xã Kim Định, xã Kim Đông, xã Kim Hải, xã Kim Mỹ, xã Kim Tân, xã Kim Trung, xã Lai Thành, xã Lưu Phương, xã Như Hòa, xã Quang Thiện, xã Tân Thành, xã Thượng Kiệm, xã Văn Hải, xã Xuân Chính, xã Yên Lộc. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Chính Tâm, xã Xuân Thiện, xã Yên Mật.

DS các thị trấn, xã của huyện Nho Quan

Huyện Nho Quan có 27 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 26 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Nho Quan: Thị trấn Nho Quan (huyện lỵ), xã Cúc Phương, xã Đồng Phong, xã Đức Long, xã Gia Lâm, xã Gia Sơn, xã Gia Thủy, xã Gia Tường, xã Kỳ Phú, xã Lạc Vân, xã Lạng Phong, xã Phú Lộc, xã Phú Long, xã Phú Sơn, xã Quảng Lạc, xã Quỳnh Lưu, xã Sơn Hà, xã Sơn Lai, xã Sơn Thành, xã Thạch Bình, xã Thanh Lạc, xã Thượng Hòa, xã Văn Phong, xã Văn Phú, xã Văn Phương, xã Xích Thổ, xã Yên Quang.

DS các thị trấn, xã của huyện Yên Khánh

Huyện Yên Khánh có 19 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 18 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Yên Khánh: Thị trấn Yên Ninh (huyện lỵ), xã Khánh An, xã Khánh Công, xã Khánh Cư, xã Khánh Cường, xã Khánh Hải, xã Khánh Hòa, xã Khánh Hội, xã Khánh Hồng, xã Khánh Lợi, xã Khánh Mậu, xã Khánh Nhạc, xã Khánh Phú, xã Khánh Thành, xã Khánh Thiện, xã Khánh Thủy, xã Khánh Tiên, xã Khánh Trung, xã Khánh Vân.

DS các thị trấn, xã của huyện Yên Mô

Huyện Yên Mô có 17 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 16 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Yên Mô: Thị trấn Yên Thịnh (huyện lỵ), xã Khánh Dương, xã Khánh Thịnh, xã Khánh Thượng, xã Mai Sơn, xã Yên Đồng, xã Yên Hòa, xã Yên Hưng, xã Yên Lâm, xã Yên Mạc, xã Yên Mỹ, xã Yên Nhân, xã Yên Phong, xã Yên Thái, xã Yên Thắng, xã Yên Thành, xã Yên Từ.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Để lại đánh giá của bạn

Bài viết mới

Địa Ốc Thông Thái