Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Định Tường (cũ), huyện Yên Định

Định Tường từng là một xã của huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Định Tường (cũ), huyện Yên Định
Bản đồ vị trí xã Định Tường (cũ), huyện Yên Định

Bản đồ xã Định Tường (cũ), huyện Yên Định

Bản đồ giao thông xã Định Tường (cũ), huyện Yên Định
Bản đồ giao thông xã Định Tường (cũ), huyện Yên Định. (Open Street Map)

Xã Định Tường (cũ), huyện Yên Định nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Định Tường (cũ), huyện Yên Định
Bản đồ vệ tinh xã Định Tường (cũ), huyện Yên Định. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái