Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Yên Bái (cũ), huyện Yên Định

Yên Bái từng là một xã của huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Yên Bái (cũ), huyện Yên Định
Bản đồ vị trí xã Yên Bái (cũ), huyện Yên Định

Bản đồ xã Yên Bái (cũ), huyện Yên Định

Bản đồ giao thông xã Yên Bái (cũ), huyện Yên Định
Bản đồ giao thông xã Yên Bái (cũ), huyện Yên Định. (Open Street Map)

Xã Yên Bái (cũ), huyện Yên Định nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Yên Bái (cũ), huyện Yên Định
Bản đồ vệ tinh xã Yên Bái (cũ), huyện Yên Định. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái