Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Yên Giang (cũ), huyện Yên Định

Yên Giang từng là một xã của huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Yên Giang (cũ), huyện Yên Định
Bản đồ vị trí xã Yên Giang (cũ), huyện Yên Định

Bản đồ xã Yên Giang (cũ), huyện Yên Định

Bản đồ giao thông xã Yên Giang (cũ), huyện Yên Định
Bản đồ giao thông xã Yên Giang (cũ), huyện Yên Định. (Open Street Map)

Xã Yên Giang (cũ), huyện Yên Định nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Yên Giang (cũ), huyện Yên Định
Bản đồ vệ tinh xã Yên Giang (cũ), huyện Yên Định. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái