Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Đồng Gia (cũ), huyện Kim Thành

Đồng Gia từng là một xã của huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Đồng Gia (cũ), huyện Kim Thành
Bản đồ vị trí địa lý xã Đồng Gia (cũ), huyện Kim Thành

Bản đồ xã Đồng Gia (cũ), huyện Kim Thành

Bản đồ giao thông xã Đồng Gia (cũ), huyện Kim Thành
Bản đồ giao thông xã Đồng Gia (cũ), huyện Kim Thành. (Open Street Map)

Xã Đồng Gia (cũ), huyện Kim Thành nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Đồng Gia (cũ), huyện Kim Thành
Bản đồ vệ tinh xã Đồng Gia (cũ), huyện Kim Thành. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái