Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Đồng Lý (cũ), huyện Lý Nhân

Đồng Lý từng là một xã của huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Đồng Lý (cũ), huyện Lý Nhân
Bản đồ vị trí xã Đồng Lý (cũ), huyện Lý Nhân

Bản đồ xã Đồng Lý (cũ), huyện Lý Nhân

Bản đồ giao thông xã Đồng Lý (cũ), huyện Lý Nhân
Bản đồ giao thông xã Đồng Lý (cũ), huyện Lý Nhân. (Open Street Map)

Xã Đồng Lý (cũ), huyện Lý Nhân nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Đồng Lý (cũ), huyện Lý Nhân
Bản đồ vệ tinh xã Đồng Lý (cũ), huyện Lý Nhân. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái