Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Nhân Đạo (cũ), huyện Lý Nhân

Nhân Đạo từng là một xã của huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Nhân Đạo (cũ), huyện Lý Nhân
Bản đồ vị trí xã Nhân Đạo (cũ), huyện Lý Nhân

Bản đồ xã Nhân Đạo (cũ), huyện Lý Nhân

Bản đồ giao thông xã Nhân Đạo (cũ), huyện Lý Nhân
Bản đồ giao thông xã Nhân Đạo (cũ), huyện Lý Nhân. (Open Street Map)

Xã Nhân Đạo (cũ), huyện Lý Nhân nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Nhân Đạo (cũ), huyện Lý Nhân
Bản đồ vệ tinh xã Nhân Đạo (cũ), huyện Lý Nhân. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái