Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai

Đồng Quang là một xã của huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Diện tích:10,98 km²
Dân số:11.560 người (1999)
Mật độ:1.053 người/km² (1999)
Dân tộc:Chủ yếu là Kinh
Mã hành chính:09919

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai
Bản đồ vị trí địa lý xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai

Bản đồ xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai

Bản đồ giao thông xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai
Bản đồ giao thông xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai. (Open Street Map)

Xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai
Bản đồ vệ tinh xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái