Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai

Cấn Hữu là một xã của huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Diện tích:9,87 km²
Dân số:8813 người (1999)
Mật độ:893 người/km² (1999)
Dân tộc:Chủ yếu là Kinh
Mã hành chính:09943

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai
Bản đồ vị trí địa lý xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai

Bản đồ xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai

Bản đồ giao thông xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai
Bản đồ giao thông xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai. (Open Street Map)

Xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai
Bản đồ vệ tinh xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái