Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai

Đông Xuân là một xã của huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Thành lập:2009
Diện tích:17,2 km²
Dân số:4.495 người (1999)
Mật độ:261 người/km² (1999)
Mã hành chính:04939

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai
Bản đồ vị trí địa lý xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai

Bản đồ xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai

Bản đồ giao thông xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai
Bản đồ giao thông xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai. (Open Street Map)

Xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai
Bản đồ vệ tinh xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái