Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Xã Gia Phố, huyện Hương Khê

Gia Phố là một xã của huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Gia Phố, huyện Hương Khê
Bản đồ vị trí xã Gia Phố, huyện Hương Khê

Bản đồ xã Gia Phố, huyện Hương Khê

Bản đồ giao thông xã Gia Phố, huyện Hương Khê
Bản đồ giao thông xã Gia Phố, huyện Hương Khê. (Open Street Map)

Xã Gia Phố, huyện Hương Khê nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Gia Phố, huyện Hương Khê
Bản đồ vệ tinh xã Gia Phố, huyện Hương Khê. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái