Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Phương Mỹ (cũ), huyện Hương Khê

Phương Mỹ từng là một xã của huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Phương Mỹ (cũ), huyện Hương Khê
Bản đồ vị trí xã Phương Mỹ (cũ), huyện Hương Khê

Bản đồ xã Phương Mỹ (cũ), huyện Hương Khê

Bản đồ giao thông xã Phương Mỹ (cũ), huyện Hương Khê
Bản đồ giao thông xã Phương Mỹ (cũ), huyện Hương Khê. (Open Street Map)

Xã Phương Mỹ (cũ), huyện Hương Khê nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Phương Mỹ (cũ), huyện Hương Khê
Bản đồ vệ tinh xã Phương Mỹ (cũ), huyện Hương Khê. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái