Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hạ Thôn (cũ), huyện Hà Quảng

Hạ Thôn từng là một xã của huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hạ Thôn (cũ), huyện Hà Quảng
Bản đồ vị trí địa lý xã Hạ Thôn (cũ), huyện Hà Quảng

Bản đồ xã Hạ Thôn (cũ), huyện Hà Quảng

Bản đồ giao thông xã Hạ Thôn (cũ), huyện Hà Quảng
Bản đồ giao thông xã Hạ Thôn (cũ), huyện Hà Quảng. (Open Street Map)

Xã Hạ Thôn (cũ), huyện Hà Quảng nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hạ Thôn (cũ), huyện Hà Quảng
Bản đồ vệ tinh xã Hạ Thôn (cũ), huyện Hà Quảng. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái