Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hồng Sĩ (cũ), huyện Hà Quảng

Hồng Sĩ từng là một xã của huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hồng Sĩ (cũ), huyện Hà Quảng
Bản đồ vị trí xã Hồng Sĩ (cũ), huyện Hà Quảng

Bản đồ xã Hồng Sĩ (cũ), huyện Hà Quảng

Bản đồ giao thông xã Hồng Sĩ (cũ), huyện Hà Quảng
Bản đồ giao thông xã Hồng Sĩ (cũ), huyện Hà Quảng. (Open Street Map)

Xã Hồng Sĩ (cũ), huyện Hà Quảng nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hồng Sĩ (cũ), huyện Hà Quảng
Bản đồ vệ tinh xã Hồng Sĩ (cũ), huyện Hà Quảng. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái