Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Kéo Yên (cũ), huyện Hà Quảng

Kéo Yên từng là một xã của huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Kéo Yên (cũ), huyện Hà Quảng
Bản đồ vị trí xã Kéo Yên (cũ), huyện Hà Quảng

Bản đồ xã Kéo Yên (cũ), huyện Hà Quảng

Bản đồ giao thông xã Kéo Yên (cũ), huyện Hà Quảng
Bản đồ giao thông xã Kéo Yên (cũ), huyện Hà Quảng. (Open Street Map)

Xã Kéo Yên (cũ), huyện Hà Quảng nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Kéo Yên (cũ), huyện Hà Quảng
Bản đồ vệ tinh xã Kéo Yên (cũ), huyện Hà Quảng. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái