Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Sĩ Hai (cũ), huyện Hà Quảng

Sĩ Hai từng là một xã của huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Sĩ Hai (cũ), huyện Hà Quảng
Bản đồ vị trí xã Sĩ Hai (cũ), huyện Hà Quảng

Bản đồ xã Sĩ Hai (cũ), huyện Hà Quảng

Bản đồ giao thông xã Sĩ Hai (cũ), huyện Hà Quảng
Bản đồ giao thông xã Sĩ Hai (cũ), huyện Hà Quảng. (Open Street Map)

Xã Sĩ Hai (cũ), huyện Hà Quảng nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Sĩ Hai (cũ), huyện Hà Quảng
Bản đồ vệ tinh xã Sĩ Hai (cũ), huyện Hà Quảng. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái