Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hòa Tân Đông (cũ), huyện Đông Hòa

Hòa Tân Đông từng là một xã của huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hòa Tân Đông (cũ), huyện Đông Hòa
Bản đồ vị trí xã Hòa Tân Đông (cũ), huyện Đông Hòa

Bản đồ xã Hòa Tân Đông (cũ), huyện Đông Hòa

Bản đồ giao thông xã Hòa Tân Đông (cũ), huyện Đông Hòa
Bản đồ giao thông xã Hòa Tân Đông (cũ), huyện Đông Hòa. (Open Street Map)

Xã Hòa Tân Đông (cũ), huyện Đông Hòa nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hòa Tân Đông (cũ), huyện Đông Hòa
Bản đồ vệ tinh xã Hòa Tân Đông (cũ), huyện Đông Hòa. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái