Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hòa Thành (cũ), huyện Đông Hòa

Hòa Thành từng là một xã của huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hòa Thành (cũ), huyện Đông Hòa
Bản đồ vị trí xã Hòa Thành (cũ), huyện Đông Hòa

Bản đồ xã Hòa Thành (cũ), huyện Đông Hòa

Bản đồ giao thông xã Hòa Thành (cũ), huyện Đông Hòa
Bản đồ giao thông xã Hòa Thành (cũ), huyện Đông Hòa. (Open Street Map)

Xã Hòa Thành (cũ), huyện Đông Hòa nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hòa Thành (cũ), huyện Đông Hòa
Bản đồ vệ tinh xã Hòa Thành (cũ), huyện Đông Hòa. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái