Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hòa Xuân Đông (cũ), huyện Đông Hòa

Hòa Xuân Đông từng là một xã của huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hòa Xuân Đông (cũ), huyện Đông Hòa
Bản đồ vị trí xã Hòa Xuân Đông (cũ), huyện Đông Hòa

Bản đồ xã Hòa Xuân Đông (cũ), huyện Đông Hòa

Bản đồ giao thông xã Hòa Xuân Đông (cũ), huyện Đông Hòa
Bản đồ giao thông xã Hòa Xuân Đông (cũ), huyện Đông Hòa. (Open Street Map)

Xã Hòa Xuân Đông (cũ), huyện Đông Hòa nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hòa Xuân Đông (cũ), huyện Đông Hòa
Bản đồ vệ tinh xã Hòa Xuân Đông (cũ), huyện Đông Hòa. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái