Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hoàn Trạch (cũ), huyện Bố Trạch

Hoàn Trạch từng là một xã của huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hoàn Trạch (cũ), huyện Bố Trạch
Bản đồ vị trí xã Hoàn Trạch (cũ), huyện Bố Trạch

Bản đồ xã Hoàn Trạch (cũ), huyện Bố Trạch

Bản đồ giao thông xã Hoàn Trạch (cũ), huyện Bố Trạch
Bản đồ giao thông xã Hoàn Trạch (cũ), huyện Bố Trạch. (Open Street Map)

Xã Hoàn Trạch (cũ), huyện Bố Trạch nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hoàn Trạch (cũ), huyện Bố Trạch
Bản đồ vệ tinh xã Hoàn Trạch (cũ), huyện Bố Trạch. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái