Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hợp Hải (cũ), huyện Lâm Thao

Hợp Hải từng là một xã của huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hợp Hải (cũ), huyện Lâm Thao
Bản đồ vị trí xã Hợp Hải (cũ), huyện Lâm Thao

Bản đồ xã Hợp Hải (cũ), huyện Lâm Thao

Bản đồ giao thông xã Hợp Hải (cũ), huyện Lâm Thao
Bản đồ giao thông xã Hợp Hải (cũ), huyện Lâm Thao. (Open Street Map)

Xã Hợp Hải (cũ), huyện Lâm Thao nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hợp Hải (cũ), huyện Lâm Thao
Bản đồ vệ tinh xã Hợp Hải (cũ), huyện Lâm Thao. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái