Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Kinh Kệ (cũ), huyện Lâm Thao

Kinh Kệ từng là một xã của huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Kinh Kệ (cũ), huyện Lâm Thao
Bản đồ vị trí xã Kinh Kệ (cũ), huyện Lâm Thao

Bản đồ xã Kinh Kệ (cũ), huyện Lâm Thao

Bản đồ giao thông xã Kinh Kệ (cũ), huyện Lâm Thao
Bản đồ giao thông xã Kinh Kệ (cũ), huyện Lâm Thao. (Open Street Map)

Xã Kinh Kệ (cũ), huyện Lâm Thao nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Kinh Kệ (cũ), huyện Lâm Thao
Bản đồ vệ tinh xã Kinh Kệ (cũ), huyện Lâm Thao. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái