Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hưng Phú (cũ), huyện Hưng Nguyên

Hưng Phú từng là một xã của huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hưng Phú (cũ), huyện Hưng Nguyên
Bản đồ vị trí xã Hưng Phú (cũ), huyện Hưng Nguyên

Bản đồ xã Hưng Phú (cũ), huyện Hưng Nguyên

Bản đồ giao thông xã Hưng Phú (cũ), huyện Hưng Nguyên
Bản đồ giao thông xã Hưng Phú (cũ), huyện Hưng Nguyên. (Open Street Map)

Xã Hưng Phú (cũ), huyện Hưng Nguyên nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hưng Phú (cũ), huyện Hưng Nguyên
Bản đồ vệ tinh xã Hưng Phú (cũ), huyện Hưng Nguyên. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái