Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hưng Yên (cũ), huyện Hưng Nguyên

Hưng Yên từng là một xã của huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hưng Yên (cũ), huyện Hưng Nguyên
Bản đồ vị trí xã Hưng Yên (cũ), huyện Hưng Nguyên

Bản đồ xã Hưng Yên (cũ), huyện Hưng Nguyên

Bản đồ giao thông xã Hưng Yên (cũ), huyện Hưng Nguyên
Bản đồ giao thông xã Hưng Yên (cũ), huyện Hưng Nguyên. (Open Street Map)

Xã Hưng Yên (cũ), huyện Hưng Nguyên nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hưng Yên (cũ), huyện Hưng Nguyên
Bản đồ vệ tinh xã Hưng Yên (cũ), huyện Hưng Nguyên. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái