Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hưng Thịnh (cũ), huyện Bình Giang

Hưng Thịnh từng là một xã của huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hưng Thịnh (cũ), huyện Bình Giang
Bản đồ vị trí xã Hưng Thịnh (cũ), huyện Bình Giang

Bản đồ xã Hưng Thịnh (cũ), huyện Bình Giang

Bản đồ giao thông xã Hưng Thịnh (cũ), huyện Bình Giang
Bản đồ giao thông xã Hưng Thịnh (cũ), huyện Bình Giang. (Open Street Map)

Xã Hưng Thịnh (cũ), huyện Bình Giang nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hưng Thịnh (cũ), huyện Bình Giang
Bản đồ vệ tinh xã Hưng Thịnh (cũ), huyện Bình Giang. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái