Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Lâm Xuyên (cũ), huyện Sơn Dương

Lâm Xuyên từng là một xã của huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Lâm Xuyên (cũ), huyện Sơn Dương
Bản đồ vị trí địa lý xã Lâm Xuyên (cũ), huyện Sơn Dương

Bản đồ xã Lâm Xuyên (cũ), huyện Sơn Dương

Bản đồ giao thông xã Lâm Xuyên (cũ), huyện Sơn Dương
Bản đồ giao thông xã Lâm Xuyên (cũ), huyện Sơn Dương. (Open Street Map)

Xã Lâm Xuyên (cũ), huyện Sơn Dương nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Lâm Xuyên (cũ), huyện Sơn Dương
Bản đồ vệ tinh xã Lâm Xuyên (cũ), huyện Sơn Dương. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái