Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Sầm Dương (cũ), huyện Sơn Dương

Sầm Dương từng là một xã của huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Sầm Dương (cũ), huyện Sơn Dương
Bản đồ vị trí xã Sầm Dương (cũ), huyện Sơn Dương

Bản đồ xã Sầm Dương (cũ), huyện Sơn Dương

Bản đồ giao thông xã Sầm Dương (cũ), huyện Sơn Dương
Bản đồ giao thông xã Sầm Dương (cũ), huyện Sơn Dương. (Open Street Map)

Xã Sầm Dương (cũ), huyện Sơn Dương nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Sầm Dương (cũ), huyện Sơn Dương
Bản đồ vệ tinh xã Sầm Dương (cũ), huyện Sơn Dương. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái