Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Thanh Phát (cũ), huyện Sơn Dương

Thanh Phát từng là một xã của huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Thanh Phát (cũ), huyện Sơn Dương
Bản đồ vị trí xã Thanh Phát (cũ), huyện Sơn Dương

Bản đồ xã Thanh Phát (cũ), huyện Sơn Dương

Bản đồ giao thông xã Thanh Phát (cũ), huyện Sơn Dương
Bản đồ giao thông xã Thanh Phát (cũ), huyện Sơn Dương. (Open Street Map)

Xã Thanh Phát (cũ), huyện Sơn Dương nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Thanh Phát (cũ), huyện Sơn Dương
Bản đồ vệ tinh xã Thanh Phát (cũ), huyện Sơn Dương. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái