Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Tuân Lộ (cũ), huyện Sơn Dương

Tuân Lộ từng là một xã của huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Tuân Lộ (cũ), huyện Sơn Dương
Bản đồ vị trí xã Tuân Lộ (cũ), huyện Sơn Dương

Bản đồ xã Tuân Lộ (cũ), huyện Sơn Dương

Bản đồ giao thông xã Tuân Lộ (cũ), huyện Sơn Dương
Bản đồ giao thông xã Tuân Lộ (cũ), huyện Sơn Dương. (Open Street Map)

Xã Tuân Lộ (cũ), huyện Sơn Dương nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Tuân Lộ (cũ), huyện Sơn Dương
Bản đồ vệ tinh xã Tuân Lộ (cũ), huyện Sơn Dương. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái