Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Minh Dân (cũ), huyện Triệu Sơn

Minh Dân từng là một xã của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Minh Dân (cũ), huyện Triệu Sơn
Bản đồ vị trí xã Minh Dân (cũ), huyện Triệu Sơn

Bản đồ xã Minh Dân (cũ), huyện Triệu Sơn

Bản đồ giao thông xã Minh Dân (cũ), huyện Triệu Sơn
Bản đồ giao thông xã Minh Dân (cũ), huyện Triệu Sơn. (Open Street Map)

Xã Minh Dân (cũ), huyện Triệu Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Minh Dân (cũ), huyện Triệu Sơn
Bản đồ vệ tinh xã Minh Dân (cũ), huyện Triệu Sơn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái