Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Tân Ninh (cũ), huyện Triệu Sơn

Tân Ninh từng là một xã của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Tân Ninh (cũ), huyện Triệu Sơn
Bản đồ vị trí xã Tân Ninh (cũ), huyện Triệu Sơn

Bản đồ xã Tân Ninh (cũ), huyện Triệu Sơn

Bản đồ giao thông xã Tân Ninh (cũ), huyện Triệu Sơn
Bản đồ giao thông xã Tân Ninh (cũ), huyện Triệu Sơn. (Open Street Map)

Xã Tân Ninh (cũ), huyện Triệu Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Tân Ninh (cũ), huyện Triệu Sơn
Bản đồ vệ tinh xã Tân Ninh (cũ), huyện Triệu Sơn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái