Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô

Nhân Đạo là một xã của huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Diện tích:7,22 km²
Dân số:4794 người (1999)
Mật độ:664 người/km² (1999)
Mã hành chính:8803

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô
Bản đồ vị trí xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô

Bản đồ xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô

Bản đồ giao thông xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô
Bản đồ giao thông xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô. (Open Street Map)

Xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô
Bản đồ vệ tinh xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái