Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Như Thụy, huyện Sông Lô

Như Thụy là một xã của huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Diện tích:4,91 km²
Dân số:3798 người (1999)
Mật độ:774 người/km² (1999)
Mã hành chính:8827

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Như Thụy, huyện Sông Lô
Bản đồ vị trí xã Như Thụy, huyện Sông Lô

Bản đồ xã Như Thụy, huyện Sông Lô

Bản đồ giao thông xã Như Thụy, huyện Sông Lô
Bản đồ giao thông xã Như Thụy, huyện Sông Lô. (Open Street Map)

Xã Như Thụy, huyện Sông Lô nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Như Thụy, huyện Sông Lô
Bản đồ vệ tinh xã Như Thụy, huyện Sông Lô. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái