Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Phương Hưng (cũ), huyện Gia Lộc

Phương Hưng từng là một xã của huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Phương Hưng (cũ), huyện Gia Lộc
Bản đồ vị trí xã Phương Hưng (cũ), huyện Gia Lộc

Bản đồ xã Phương Hưng (cũ), huyện Gia Lộc

Bản đồ giao thông xã Phương Hưng (cũ), huyện Gia Lộc
Bản đồ giao thông xã Phương Hưng (cũ), huyện Gia Lộc. (Open Street Map)

Xã Phương Hưng (cũ), huyện Gia Lộc nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Phương Hưng (cũ), huyện Gia Lộc
Bản đồ vệ tinh xã Phương Hưng (cũ), huyện Gia Lộc. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái