Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Trùng Khánh (cũ), huyện Gia Lộc

Trùng Khánh từng là một xã của huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Trùng Khánh (cũ), huyện Gia Lộc
Bản đồ vị trí xã Trùng Khánh (cũ), huyện Gia Lộc

Bản đồ xã Trùng Khánh (cũ), huyện Gia Lộc

Bản đồ giao thông xã Trùng Khánh (cũ), huyện Gia Lộc
Bản đồ giao thông xã Trùng Khánh (cũ), huyện Gia Lộc. (Open Street Map)

Xã Trùng Khánh (cũ), huyện Gia Lộc nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Trùng Khánh (cũ), huyện Gia Lộc
Bản đồ vệ tinh xã Trùng Khánh (cũ), huyện Gia Lộc. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái