Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Quảng Lĩnh (cũ), huyện Quảng Xương

Quảng Lĩnh từng là một xã của huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Quảng Lĩnh (cũ), huyện Quảng Xương
Bản đồ vị trí xã Quảng Lĩnh (cũ), huyện Quảng Xương

Bản đồ xã Quảng Lĩnh (cũ), huyện Quảng Xương

Bản đồ giao thông xã Quảng Lĩnh (cũ), huyện Quảng Xương
Bản đồ giao thông xã Quảng Lĩnh (cũ), huyện Quảng Xương. (Open Street Map)

Xã Quảng Lĩnh (cũ), huyện Quảng Xương nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Quảng Lĩnh (cũ), huyện Quảng Xương
Bản đồ vệ tinh xã Quảng Lĩnh (cũ), huyện Quảng Xương. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái