Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Quảng Tân (cũ), huyện Quảng Xương

Quảng Tân từng là một xã của huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Quảng Tân (cũ), huyện Quảng Xương
Bản đồ vị trí xã Quảng Tân (cũ), huyện Quảng Xương

Bản đồ xã Quảng Tân (cũ), huyện Quảng Xương

Bản đồ giao thông xã Quảng Tân (cũ), huyện Quảng Xương
Bản đồ giao thông xã Quảng Tân (cũ), huyện Quảng Xương. (Open Street Map)

Xã Quảng Tân (cũ), huyện Quảng Xương nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Quảng Tân (cũ), huyện Quảng Xương
Bản đồ vệ tinh xã Quảng Tân (cũ), huyện Quảng Xương. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái