Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Thượng Ấm (cũ), huyện Sơn Dương

Thượng Ấm từng là một xã của huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Thượng Ấm (cũ), huyện Sơn Dương
Bản đồ vị trí xã Thượng Ấm (cũ), huyện Sơn Dương

Bản đồ xã Thượng Ấm (cũ), huyện Sơn Dương

Bản đồ giao thông xã Thượng Ấm (cũ), huyện Sơn Dương
Bản đồ giao thông xã Thượng Ấm (cũ), huyện Sơn Dương. (Open Street Map)

Xã Thượng Ấm (cũ), huyện Sơn Dương nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Thượng Ấm (cũ), huyện Sơn Dương
Bản đồ vệ tinh xã Thượng Ấm (cũ), huyện Sơn Dương. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái