Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Tráng Liệt (cũ), huyện Bình Giang

Tráng Liệt từng là một xã của huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Tráng Liệt (cũ), huyện Bình Giang
Bản đồ vị trí địa lý xã Tráng Liệt (cũ), huyện Bình Giang

Bản đồ xã Tráng Liệt (cũ), huyện Bình Giang

Bản đồ giao thông xã Tráng Liệt (cũ), huyện Bình Giang
Bản đồ giao thông xã Tráng Liệt (cũ), huyện Bình Giang. (Open Street Map)

Xã Tráng Liệt (cũ), huyện Bình Giang nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Tráng Liệt (cũ), huyện Bình Giang
Bản đồ vệ tinh xã Tráng Liệt (cũ), huyện Bình Giang. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái