Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Tràng Sơn (cũ), huyện Văn Quan

Tràng Sơn từng là một xã của huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Tràng Sơn (cũ), huyện Văn Quan
Bản đồ vị trí xã Tràng Sơn (cũ), huyện Văn Quan

Bản đồ xã Tràng Sơn (cũ), huyện Văn Quan

Bản đồ giao thông xã Tràng Sơn (cũ), huyện Văn Quan
Bản đồ giao thông xã Tràng Sơn (cũ), huyện Văn Quan. (Open Street Map)

Xã Tràng Sơn (cũ), huyện Văn Quan nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Tràng Sơn (cũ), huyện Văn Quan
Bản đồ vệ tinh xã Tràng Sơn (cũ), huyện Văn Quan. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái