Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Vĩnh Lại (cũ), huyện Văn Quan

Vĩnh Lại từng là một xã của huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Vĩnh Lại (cũ), huyện Văn Quan
Bản đồ vị trí địa lý xã Vĩnh Lại (cũ), huyện Văn Quan

Bản đồ xã Vĩnh Lại (cũ), huyện Văn Quan

Bản đồ giao thông xã Vĩnh Lại (cũ), huyện Văn Quan
Bản đồ giao thông xã Vĩnh Lại (cũ), huyện Văn Quan. (Open Street Map)

Xã Vĩnh Lại (cũ), huyện Văn Quan nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Vĩnh Lại (cũ), huyện Văn Quan
Bản đồ vệ tinh xã Vĩnh Lại (cũ), huyện Văn Quan. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái