Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Xuân Mai (cũ), huyện Văn Quan

Xuân Mai từng là một xã của huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Xuân Mai (cũ), huyện Văn Quan
Bản đồ vị trí địa lý xã Xuân Mai (cũ), huyện Văn Quan

Bản đồ xã Xuân Mai (cũ), huyện Văn Quan

Bản đồ giao thông xã Xuân Mai (cũ), huyện Văn Quan
Bản đồ giao thông xã Xuân Mai (cũ), huyện Văn Quan. (Open Street Map)

Xã Xuân Mai (cũ), huyện Văn Quan nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Xuân Mai (cũ), huyện Văn Quan
Bản đồ vệ tinh xã Xuân Mai (cũ), huyện Văn Quan. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái