Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành

Vĩnh Lợi là một xã của huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Địa giới hành chính

Xã Vĩnh Lợi nằm ở phía đông nam huyện Châu Thành, có vị trí địa lý:

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành
Bản đồ vị trí xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành

Bản đồ xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành

Bản đồ giao thông xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành
Bản đồ giao thông xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành. (Open Street Map)

Xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành
Bản đồ vệ tinh xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái