Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang

Vĩnh Lương là một xã của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Duyên hải Nam Trung Bộ
Diện tích:47,05 km²
Dân số:12.780 người (1999)
Mật độ:272 người/km² (1999)
Mã hành chính:22384

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang
Bản đồ vị trí xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang

Bản đồ xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang

Bản đồ giao thông xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang
Bản đồ giao thông xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang. (Open Street Map)

Xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang
Bản đồ vệ tinh xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái