Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang

Vĩnh Hiệp là một xã của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Duyên hải Nam Trung Bộ
Diện tích:2,66 km²
Dân số:6.019 người (1999)
Mật độ:2.263 người/km² (1999)
Mã hành chính:22399

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang
Bản đồ vị trí xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang

Bản đồ xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang

Bản đồ giao thông xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang
Bản đồ giao thông xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang. (Open Street Map)

Xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang
Bản đồ vệ tinh xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái