Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang

Vĩnh Ngọc là một xã của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Duyên hải Nam Trung Bộ
Diện tích:8,53 km²
Dân số:10.125 người (1999)
Mật độ:1.187 người/km² (1999)
Mã hành chính:22390

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang
Bản đồ vị trí xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang

Bản đồ xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang

Bản đồ giao thông xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang
Bản đồ giao thông xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang. (Open Street Map)

Xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang
Bản đồ vệ tinh xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái