Thông tin tổng quan và Bản đồ phường 12 (cũ), Quận 4

Phường 12 từng là một phường của quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Phường 12 (cũ), Quận 4
Bản đồ vị trí Phường 12 (cũ), Quận 4

Bản đồ Phường 12 (cũ), Quận 4

Bản đồ giao thông Phường 12 (cũ), Quận 4
Bản đồ giao thông Phường 12 (cũ), Quận 4. (Open Street Map)

Phường 12 (cũ), Quận 4 nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông Phường 12 (cũ), Quận 4
Bản đồ vệ tinh Phường 12 (cũ), Quận 4. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái