Thông tin tổng quan và Bản đồ phường 5 (cũ), Quận 4

Phường 5 từng là một phường của quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Phường 5 (cũ), Quận 4
Bản đồ vị trí Phường 5 (cũ), Quận 4

Bản đồ Phường 5 (cũ), Quận 4

Bản đồ giao thông Phường 5 (cũ), Quận 4
Bản đồ giao thông Phường 5 (cũ), Quận 4. (Open Street Map)

Phường 5 (cũ), Quận 4 nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông Phường 5 (cũ), Quận 4
Bản đồ vệ tinh Phường 5 (cũ), Quận 4. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái