Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn

Châu Ổ là một thị trấn (huyện lỵ) của huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Duyên hải Nam Trung Bộ
Thành lập:1986
Diện tích:8,20 km²
Dân số:13.027 người (2019)
Mật độ:1.589 người/km² (2019)
Mã hành chính:21040

Địa giới hành chính

Thị trấn Châu Ổ nằm ở trung tâm huyện Bình Sơn, có vị trí địa lý:

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn
Bản đồ vị trí Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn

Bản đồ Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn

Bản đồ giao thông Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn
Bản đồ giao thông Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn. (Open Street Map)

Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn
Bản đồ vệ tinh Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái