Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Bình Thanh Đông (cũ), huyện Bình Sơn

Bình Thanh Đông từng là một xã của huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Bình Thanh Đông (cũ), huyện Bình Sơn
Bản đồ vị trí xã Bình Thanh Đông (cũ), huyện Bình Sơn

Bản đồ xã Bình Thanh Đông (cũ), huyện Bình Sơn

Bản đồ giao thông xã Bình Thanh Đông (cũ), huyện Bình Sơn
Bản đồ giao thông xã Bình Thanh Đông (cũ), huyện Bình Sơn. (Open Street Map)

Xã Bình Thanh Đông (cũ), huyện Bình Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Bình Thanh Đông (cũ), huyện Bình Sơn
Bản đồ vệ tinh xã Bình Thanh Đông (cũ), huyện Bình Sơn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái